• Producent: NU Life KG
  • Kategoria: Perfumy męskie
  • Pojemność: 14 ml

Sa rzeczy korzystne i sa te najlepsze. Z duma ukazujemy wyjątkowo silne, znakomicie stezone feromony PHEROMAX (czyt. Feromaks, feromax). Dwa miesiace zajelo nam oraz naszym klientom testowanie nowego produktu.

Uzyskane rezultaty przerosly nasze najsmielsze oczekiwania. To bezdyskusyjnie jedne z najkorzystniejszych feromonów jakie mielismy w rekach. NU Life KG zagwarantuje niesamowicie wysokie stezenie feromonów w kazdym flakonie w wysokosci 0,035%.

Absolutny HIT! Na zachodzie Pheromax okreslany jest jako towar klasy Hi-tech. Mnóstwo lat badan zaowocowalo stworzeniem innowacyjnej formuly, która w niewiarygodny sposób wplywa na plec przeciwna. Pheromax mieści nie tylko dwa podstawowe feromony dzialajace na plec przeciwna (Androstenol, Androstenon), lecz równiez nowy, niedawno odkryty Androstadienon.

Polaczenie tych trzech silnych feromonów w bardzo wysokim stezeniu i odpowiednich proporcjach skutkuje powstaniem mieszanki wybuchowej. Ten produkt, w przeciwienstwie do wielu tanich srodków, dziala tak, jak powinien juz od pierwszego uzycia - gwarantowane Dzialanie Pheromax cechuje sie silnym pobudzeniem.

Mimo, ze brzmi to niewiarygodnie, po jego uzyciu momentalnie stajesz sie wyjatkowo niebanalny, badz niebanalna dla otaczajacych Cie osób przeciwnej plci. Natomiast, pozostale osoby traktuja Cie z nalezytym szacunkiem oraz powazaniem.

Pheromax jest stale używany poprzez niektórych mezczyzn, a także kobiety w klubach, czy podczas spotkan towarzyskich, aby wywolac pozadanie w partnerze. Osoby, które zdaja sobie sprawe z potegi dzialania prawdziwych feromonów, moga korzystac z niewiarygodnych mozliwosci jakie daje 14ml flakon Pheromax.

Wykorzystaj go w sposób, jaki uwielbiasz. UWAGA! towar o ekstremalnej koncentracji feromonów! W kazdym eleganckim, srebrnym flakonie znajduje sie niewiarygodnie duza ilosc feromonów. Mieści lacznie 5mg feromonów w 14ml flakonie, ma wiec stezenie w wysokosci 0,035%, które jest wyczuwalne.

artykuł niezwykle wydajny. 14ml flakon pozwala na okolo 280 duzych aplikacji. Jedna mala aplikacja jest wydajna. Wieksza ilosc przynosi niepozadane efekty. Wazna informacja dla kobiet. Wersja dla kobiet gromadzi niezwykle duza ilosc Estratetraenolu - najsilniejszego feromonu pobudzajacego mezczyzn, jaki obecnie jest znany czlowiekowi.

Dzieki PHEROMAX Woman staniesz sie jeszcze bardziej nieodparta. Mozesz przekonac sie o wydajnosci Pheromax, kupujac 1ml próbke. Sklad: Pheromax Man: 2.0mg Androstenol, 1.8mg Androstenone, 1.2mg Androstadienone.

Pheromax Woman: 3.0mg Copulins, 1.0mg Androstenol, 1.0mg Estratetraenol. Przedstawione tresci zostaly zamieszczone za zgoda marki Inter Technologie ================================================================================================================================ Things are good and are the best.

We are proud to present a very strong, extremely concentrated pheromones PHEROMAX (pronounced feromaks, feromax). It took two months for us and our customers testing the new product. The obtained results exceeded our wildest expectations.

This is definitely one of the best pheromones that we have had in their hands. NU Life KG provides an incredibly high concentration of pheromone in each bottle of 0.035%. Absolute HIT! In the west Pheromax product is referred to as Hi-tech.

Many years of research resulted in the creation of the modern formula, which in an incredible way affect the opposite sex. Pheromax contains not only the two basic pheromones acting on the opposite sex (Androstenol, androstenone), but also a new, recently discovered Androstadienone.

The combination of these three strong pheromones in very high concentration and the respective proportions creates an explosive mixture. This product, unlike many low-cost measures, working as it should from the first use - guaranteed Pheromax action is characterized żeby strong excitation.

Although it sounds incredible, immediately after use, you become a very attractive or appealing to the people around you of the opposite sex. Aby contrast, other people treat you with due respect and kind regards.

Pheromax is constantly used aby some men and women in the clubs, or at social gatherings to evoke desire in the partner. Persons who are aware of the true power of pheromones can benefit from the incredible opportunities offered żeby the 14ml bottle Pheromax.

Use it in the way you like. WARNING! The product of the extreme concentration of pheromones! Each stylish, silver bottle is an incredibly large amount of pheromone. Contains a total of 5mg of pheromones in 14ml bottle, so has the concentration of 0.035%, which is palpable.

Very efficient product. 14ml bottle allows for about 280 large applications. One small application is very effective. More brings adverse effects.Important information for women. Version for women contains a very large number of Estratetraenolu - the strongest pheromone stimulating male, which is currently known to man.

Thanks PHEROMAX Woman will become even more irresistible. You can learn about the effectiveness Pheromax buying 1ml sample. Composition: Pheromax Man Androstenol 2.0mg, 1.8mg androstenone, 1.2mg Androstadienone.

Pheromax Woman: 3.0mg Copulins, Androstenol 1.0mg, 1.0mg Estratetraenol. The contents were posted with the consent of the company Inter Technologies ============================================================ Die Dinge sind gut und sind die besten.

Wir sind stolz darauf, derzeit eine sehr starke, sehr konzentrierte Pheromone Pheromax (sprich feromaks, feromax). Es dauerte zwei Monate für uns und unsere Kunden das neue produkt testen. Die erzielten Ergebnisse übertrafen unsere kühnsten Erwartungen.

Dies ist definitiv eines der besten Pheromone, dass wir in den Händen gehabt haben. NU Life KG liefert eine unglaublich hohe Konzentration an Pheromonen in jeder Flasche von 0,035%. Absolute Hit! Im Westen Pheromax Ware ist als genannten Hallo-tech.

Viele Jahre der Forschung führte zur Schaffung der modernen Formel, die in einer unglaublichen Weise dem anderen Geschlecht. Pheromax enthält nicht nur die beiden grundlegenden Pheromone handeln auf das andere Geschlecht (Androstenol, Androstenon), sondern auch eine neue, vor kurzem entdeckt Androstadienon.

Die Kombination dieser drei starken Pheromone in sehr hoher Konzentration und die jeweiligen Verhältnisse schafft eine explosive Mischung.Dieses artykuł im Gegensatz zu vielen Low-Cost-Maßnahmen sollten die Arbeitsbedingungen, wie sie aus dem ersten Gebrauch - garantiert Pheromax Maßnahmen durch starke Erregung gekennzeichnet ist.

Obwohl es klingt unglaublich, sofort nach Gebrauch, Sie zu einem sehr attraktiven und appelliert an die Menschen um Sie herum des anderen Geschlechts. Im Gegensatz dazu, andere Menschen zu behandeln Sie mit Respekt und freundlichen Grüßen.

Pheromax wird ständig von einigen Männern und Frauen in den Clubs oder bei gesellschaftlichen Anlässen verwendet hervorrufen Wunsch in den Partnerländern. Personen, die die wahre Macht der Pheromone bewusst sind, können von den unglaublichen Möglichkeiten, die der 14ml Flasche Pheromax angeboten.

Verwenden Sie es so, wie Sie möchten. ACHTUNG! Das artykuł der extremen Konzentration von Pheromonen! Jedes der stilvollen, Silber-Flasche ist eine unglaublich große Menge an Pheromon. Insgesamt enthält 5mg von Pheromonen in 14ml Flasche, so hat die Konzentration von 0,035%, was greifbar ist.

Sehr effizientes towar. 14ml Flasche ermöglicht etwa 280 große Anwendungen ein. Eine kleine Anwendung ist sehr effektiv. Mehr bringt unerwünschte Nebenwirkungen. Wichtige Information für Frauen. Version für Frauen enthält eine sehr große Zahl von Estratetraenolu - die stärkste Förderung männlichen Pheromonen, die derzeit auf den Menschen bekannt ist.

Dank Pheromax Frau wird noch unwiderstehlich. Sie können über die Wirksamkeit Pheromax Kauf 1ml Probe zu lernen. Zusammensetzung: Pheromax Man Androstenol 2.0mg, 1.8mg Androstenon, 1.2mg Androstadienon.

Pheromax Woman: 3.0mg Copulins, Androstenol 1.0mg, 1.0mg Estratetraenol. Die Inhalte wurden mit Zustimmung der firma Inter Technologies veröffentlicht ======================================================================?????????,????????????????.

M???????????????????????????????????,?????????????????????????????? PHEROMAX (???????????? feromaks, feromax).????????????????????????????????????????????????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????,?????????????????????????.??????? KG???????????????????????????????????????????????????????????????? 0,035%.???????????????!??????????????? Pheromax??????????????-Tech.????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????????????????????????????.

Pheromax????????????????????????????????????,??????????????????????????????? (Androstenol,???????????),????????,??????????????????????????.????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????,????????????????????????????,?????????????????,???????????????????? -??????????????? Pheromax??????????????????????????????????????????.???????????????????????,?????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????????????????????.

Pheromax????????????????????????????????????????????????????????????????????????,???????????????????????????.????,????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 14ml??????? Pheromax.??????????????????,??????????????.????????!???????????????????????????????????!??????????????,??????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????? 5mg????????? 14ml????????,??????????????????????? 0,035%,????????????????????.???????????????????????.

14ml????????????????????? 280?????????????????.???????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????.?????????????????????????.????????????????????????????????????????????? Estratetraenolu -??????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????.????????? PHEROMAX??????????????????????????????.????????????????????????????? Pheromax??????? 1?????????.??????: Pheromax??????? Androstenol 2.0mg, 1.8mg???????????, 1.2mg???????.

Pheromax???????: 3.0mg Copulins, Androstenol 1,0??, 1,0?? Estratetraenol.????????????????????????????????????????? "???????????????

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Perfumy męskie

emodi.pl

Najpopularniejsze kategorie

Najpopularniejsze marki

Zestawienie butów Nike Air Max

Przedstawiamy Wam krótkie zestawienie ciekawych modeli butów Nike Air Max. Pierwsze buty Nike AirMax zadebiutowały w 1987 roku modelem Air Max 1. Ich ...

Pomysł na prezent dla mężczyzny

Z jakiego prezentu ucieszy się mężczyzna? To zależy od wielu czynników, wieku, zainteresowań i na pewno nie wszystkim podoba się to samo. Jednak ...

Modne sportowe zegarki damskie od CASIO

Potrzebujesz zegarek do biegania, na rower? Do sportowego outfitu? Przygotowaliśmy dla Ciebie ciekawych zegarków od CASIO. CASIO ma bardzo duże ...

Jesienne czapki od answear

Kolekcja ciepłych jesiennych czapek od answear w cenie 49,90 Poniżej przedstawiamy ciekawy model w różnych ...

Zestawienie iPhonów dostępnych na rynku listopad 2018

Cześć,   Wiele osób stając przed wyborem nowego telefonu, ma do wyboru trzy opcje. Telefon na systemie Android, iOS, bądź też WindowsPhone. ...

Najpopularniejsze perfumy dla mężczyzn

Dzisiaj przedstawimy Wam listę najpopularniejszych perfum dla mężczyzn wg emodi.pl.   Lista jest jedynie propozycją i inspiracją, cała oferta ...

Jak zmienić czas w zegarku G-SHOCK ?

Posiadacze zegarków CASIO G-SHOCK, często mają problem ze zmianą czasu w swoich zegarkach. Nie jest to ciężka operacja, jednak wymaga chwili ...

Jesienne buty męskie

Jesień nadchodzi wielkimi krokami. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie męskich butów na chłodniejsze pory roku. Po więcej jesiennych butów ...

Jakie buty do biegania wybrać?

Cześć:) Dzisiaj zaprezentujemy Wam buty do biegania. Modne i wygodne.   Co jest ważne przy wyborze butów do biegania? 1. ...

Witamy w emodi.pl

Dzień dobry, Witamy na blogu emodi.pl. Będziemy starali się dostarczyć Ci ciekawe inspiracje ze świata mody, stylizacje oraz porady.   Co ...